Förhållningsregler

 1. RENLIGHET.
Ta hand om din personliga hygien pga. Infektionsrisk och för allas trivsel.

2.VAR ARTIG
Vi ger dig vår tid och anstränger oss för att du ska få en fin upplevelse. Är där något som inte faller dig i smaken, tala då om det för oss på ett snällt sätt.
Var artig mot andra deltagare och teamet och självfallet publiken.

3. VAR NYKTER
Alkohol och droger är din ensak, men det hör inte hemma på en suspensionträff. Vi kan och vi kommer att neka att suspendera en person som är påverkad av droger eller alkohol. Detta inkluderar baksmälla. Inga pengar tillbaka om du är påverkad.

4. VISA HÄNSYN
Visa hänsyn till deltagare, teamet och övriga. Lyssna på de som bestämmer.
Hänsynslöst beteende tolereras inte.

5. VAR ÄRLIG
Försök inte vara någon som du inte är. Tala om för oss om du har hälsoproblem eller sjukdomar eller några andra problem för detta kan ge allvarliga konsekvenser på suspensionen. Detta kommer givetvis behandlas mycket diskret. Ta kontakt med Jesper på telefon 0431 – 80900.

6.     VAR GENERÖS
Ge av dig själv. Dela dina erfarenheter. Vissa har hängt flera gånger medan andra gör det för första gången. Vissa tycker det är lätt medan andra har det svårt. Ge stöd där det behövs eller låt bli. Bättre att de som kan gör det.

7.     VAR AKTIV
Var vaken för din omgivning och det som händer runt omkring dig. Hjälp oss att hålla ordning och reda i lokalerna.

8. VAR UPPMÄRKSAM
Det finns vassa och kontaminerade (orena) material runt omkring oss. Var uppmärksam på vad som finns runt dig. Tänk två gånger innan du rör något med eller utan handskar. Är du osäker fråga någon. Rör inget med blod på om du inte tillhör teamet. Inte ens ditt eget blod.

9.  HA TÅLAMOD
Tålamod är en god egenskap. Det förekommer väntetider. Men andra väntar också. Använd väntan till att prata med vänner eller att finna nya.

10.  VAR LUGN
Stressa inte. Skrik inte. Spring inte. Argumentera inte. Klaga inte. Var lugn för det är vi.